Superbak.nl

Superbak.nl is gemaakt voor Shanks. Het doel was om gemakkelijk en goedkoop een container te kunnen bestellen via internet voor consumenten. Je kunt op de website door keuzes te maken op de site de juiste container voor je vinden.

De superbak was een groot succes en omdat de concurrentie in de industrie er groot is volgden snel ander websites waar je containers kunt bestellen als consument. 

De afbeeldingen zijn nagenoeg allemaal gephotoshopped. De schetsen voor de website zijn gemaakt in photoshop en het cms is gemaakt in Concrete5.

Superbak.nl was ook een van de eerste responsive websites. Ook is er destijds veel aandacht besteed aan het SEO en SEA gedeelte. 

Link

superbak.nl

Gratis

Nieuwsbrief

Contact

Willem Fischer

 

Adres

Calville 47 Boskoop

Telefoon

06 397 51 290

Mail

info@willemfischer.nl

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon